Аква флауър предлага на своите клиенти пълна проектна документация част „Паркоустройство и благоустройство”.

Проектите се изготвят от ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност в КАБ и отговарят на всички действащи закони и наредби към момента.

Аква флауър предлага на своите клиенти изграждане на зелени площи, като това включва всички необходими мероприятия.

Изграждането на една градина започва от подготовката на терена, почистване от плевели, насипване на почва и др.

Аква флауър предлага на своите клиенти абонаментна поддръжка на изградените обекти.Поддръжката е много важна за добрия вид на градината, като тя може да бъде интензивна и екстензивна.Абонаментната интензивна поддръжка включва посещения на обекта всяка седмица и определени мероприятия, които регулярно се извършват във всяка градина.

Аква флауър предлага на своите клиенти изграждане на автоматизирани поливни системи.

Уеб дизайн  М-Дизайн студио