Аква флауър предлага на своите клиенти пълна проектна документация част „Паркоустройство и благоустройство”.

Проектите се изготвят от ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност в КАБ и отговарят на всички действащи закони и наредби към момента.

p 3

Проектната документация включва :
-    Проект за паркоустрояване – ситуация на обекта
-    Дендрологичен проект – определя се точното местоположение, вид и брой на растителността
-    Посадъчен чертеж – размери и отстояния на местата за засаждане на растителността
-    Трасировъчен чертеж – размери и отстояния на отделните видове настилка
-    Обяснителна записка
-    Количествена сметка

По желание на клиента допълнително може да бъдат изготвени проект за поливна система, детайли, визуализации на различни кътове или на целия обект.

Галерия

Уеб дизайн  М-Дизайн студио